Warsztaty, seminaria i konferencje

  • Warsztaty twórczego radzenia sobie ze stresem
  • Immunożywienie – zastosowanie w praktyce
  • Interdyscyplinarne spojrzenie na choroby przewodu pokarmowego